128 G حجم با قفل

70 G حجم بدون قفل

آموزش قفل دار فقط روی یک سیستم قابل مشاهده است و با تعویض ویندوز مجدد روی همان سیستم و ویندوز قبلی مشکل ندارد

اگر قفل گم کنید دوباره باید هزینه کنید

آموزش بدون قفل روی گوشی سیستم های مختلف قابل مشاهده است

قسمت هدیه شامل فیلم های بیصدا میباشد که داخل قسمت اصلی کامل کار شده است و بعضی ها هم صدا دار هستند

داخل سایت جدا شده از قسمت اصلی

پشتیبانی 09159186190

 

خرید آموزش قفل دار

آموزش پیشرفته سالید

700 هزار تومان

 

خرید آموزش بدون قفل

آموزش پیشرفته سالید

2 میلیون تومان