آموزش نرم افزار ماتریکس نرم افزار طراحی طلا جواهرات با نرم افزار ماتریکس روی این فیلم اموزش طراحی مدل انگشتر با فریم پیوسته در نرم افزار matrix مدل میشود برای طراحی این مدل ابتدا با دستور ring rail یک حلقه با قطر مشخص ترسیم مینماییم بعد از آن با دستور gem loader یک سنگ یا نگین از نوع round وارد محیط نرم افزار ماتریکس مینماییم به کمک کلید shift روی کیبورد نگین یا سنگ را جابجا کرده و بالای دایره در فاصله مشخص قرار میدهیم با دستور arc line کمانی را طراحی میکنیم خط را هم در زوایه صفر درجه طراحی میکنیم سپس خط را به arc طراحی شده توسط دستور blend وصل میکنیم بعد با دستور join تمام ترسیمات طراحی شده را یکپارچه و ادغام میکنیم تا با یک کلیک روی آن تمامش انتخاب شود با دستور curve2view ترسیم قبلی را روی بدنه ریل انگشتر قرار میدهیم با دستور profile placer پروفیل هایی را روی بدنه انگشتر قرار میدهیم و از قسمت shank profile شکل پروفیل را انتخاب مینماییم پروفیل ها را طبق تصاویر و فیلم زیر روی بدنه انگشتر قرار میدهیم با دستور sweep سه پروفیل را بهم وصل و یک سطح ایجاد میکنیم با دستور rotate یک کپی دیگر از کار با چرخش 180 درجه طراحی میکنیم سنگ یا نگین را با درگ کردن داخل سطح بالایی انگشتر قرار میدهیم بعد با دستور profile placer برای قسمت پایینی انگشتر فریم تعریف کرده و آن را با دستور sweep تبدل به سطح پایینی انگشتر میکنیم با دستور head builder وصله دور سنگ یا نگین انگشتر را ایجاد میکنیم از قسمت prong size این دستور تعداد پایه ها را تنظیم میکنیم مقدار زاویه و پارمترهای دیگر را تنظیم مینماییم در مرحله اخر وارد محیط رندر ماتریکس میشویم و نوع rose gold را برای متریال بدنه انتخاب میکنیم مابقی تنظیمات رندر ماتریکس را طبق فیلم زیر انجام میدهیم بدین صورت رندر گیری مدل کامل میشود و عکس آن را ذخیره مینماییم

مدت زمان اموزش این فیلم 1 ساعت 5 دقیقه

Matrix 9 software training for jewelry design training

 

 

آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات

 

 

آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات
آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات

 

برای دیگر اموزش ها روی تصویر زیر کلیک کنید

آموزش نرم افزار ماتریکس اموزش طراحی جواهرات