آموزش ماتریکس طراحی انگشتر های طلا نقره با نرم افزار ماتریکس نرم افزار کاربردی برای طراحی انگشتر در صنعت طلا جواهرات تمام طرح های انگشتر را با نرم افزار matrix میشود مدل نمود

مدت زمان اموزش این فیلم 45 دقیقه

Ring design matrix training

 

 

اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9

 

 

اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9
اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9

 

برای دیدن اموزش ها روی تصویر زیر کلیک کنید

اموزش ماتریکس طراحی انگشتر با matrix 9